"Gjennom å skape merverdi sammen med kunde og leverandør utgjør vi en forskjell"

Administrerende direktør Roger Dreyer

Vi bygger for å bidra til et bedre nærmiljø.

I Backe Vestfold Telemark er vi 77 kompetente ansatte. Som en av de ledende leverandørene av entreprenørtjenester i Vestfold og Telemark, er vi klare for oppdrag! Vår samlede kompetanse og kapasitet innen prosjektledelse, prosjektering og produksjon skal komme både kunder og leverandører til gode.

Vi velger ansatte og leverandører som har kompetanse til samspill.   Sammen med kunden løser vi behovet for å ivareta og skape merverdi fra ide til ferdig prosjekt. Vi har alltid fokus på byggets livsløp, det skal være et godt sted å være fra begynnelse til slutt.

Vår dynamiske og kostnadseffektive organisasjon er spisset mot private næringskunder i bolig- og næringsbygg, samt offentlige formålsbygg.  Våre prosjekter starter gjerne med en designløsning knyttet opp mot kundens investeringsramme. 

Har du har en ide, behov for å realisere en utbygging eller konkrete planer om å bygge? 

Ta kontakt med en av oss, for en prat, og eventuelt et tilbud.

Kontakt oss

Hovedkontor
930 23 000

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Roger Dreyer 907 36 632 roger.dreyer@backe.no Administrerende Direktør
Rolf Christian Andersen 906 68 576 rolfchristian.andersen@backe.no Markedssjef
Erland Johansen 92492487 erland.johansen@backe.no Prosjektutviklingssjef
Pål Rogne-Renna 915 79 244 pal.rogne-renna@backe.no Prosjektsjef
Svenn Brede Larsen 926 86 905 svennbrede.larsen@backe.no Prosjektsjef
Kjersti Eriksen 948 04 980 kjersti.eriksen@backe.no Prosjektsjef
Tommy Pedersen 92897903 tommy.pedersen@backe.no Prosjektsjef

Antall ansatte

0

Våre ansatte er mennesker fra lokalmiljøet. De er opptatt av å bruke sin faglige dyktighet og kompetanse til verdiskapning og kvalitet.

Forventet produksjon 2019

0

Vi er stolte og takknemlige over å ha våre kunders tillit, slik at vi får forvalte så store verdier. Dette gjør oss til en ledende entreprenør i lokalmarkedet vårt.