Backe Rogaland

"Vår målsetning er å levere mer enn du forventer. Dette skal vi klare fordi vi har rett kompetanse, lang erfaring, stor arbeidsglede og kraftig engasjement." 

Administrerende Direktør Sjur Hana

Det handler ikke om flaks

Backe Rogaland AS er en lokal totalentreprenør som er kjent for å levere svært god kvalitet til konkurransedyktige priser.  Vi er en dyktig gjeng av motiverte medarbeidere som bygger store og små prosjekter i totalentreprise.  Vi har en egen betongavdeling som bl.a. jobber med store infrastruktur- og industriprosjekt. Backe er en av de største lærebedriftene i Rogaland innenfor bygg og anlegg. Vi har tariffavtale og ordnede forhold overfor alle våre ansatte. Som en del av Backe har vi adgang til avanserte styresystemer og rutiner som underbygger og forsterker driften vår, slik at våre kunder er sikret topp kvalitet i alle ledd.  Siden oppstarten av selskapet har vi ikke hatt fraværsskader de siste 10 årene.  

- Dette handler ikke om flaks, men er et resultat av selskapets målrettede arbeid med holdninger og gode systemer som underbygger driften fra A-Å.

Våre kunder forteller oss at vi er proaktive, konstruktive og lager gode rammer for prosjektgjennomføringen.

 

Fornøyde kunder er vårt levebrød

Backe Rogaland har alltid hatt ett fokus – fornøyde kunder.  Fornøyde kunder får vi ved å tilby gode priser, høy kvalitet og en sikker gjennomføring.  Vi har som mål å levere til avtalt tid (eller før) og vi gir alt for å overlevere prosjektene uten feilanmerkninger.   

Nøkkelen til å få dette til er dyktige medarbeidere, samarbeid på kundens premisser og nøyaktig planlegging. 

Våre kunder forteller også at det er «en god dag på jobben» når de samarbeider med Backe Rogaland sine medarbeidere.

 

H1 verdi

0

H1 verdien måler antall skader på våre byggeplasser som førte til fravær. Vi er stolte av å holde 0'en! Alle skal komme hele og friske hjem! 

Forventet omsetning 2024

0

Backe Rogaland har nå 200 ansatte, hvorav 100 fagarbeidere. Vi fokuserer på totalentrepriser og store betongoppdrag og har i dag rundt 20 prosjekter i arbeid.​ I 2024 bygger vi flere boligprosjekt bl.a. Ankeret i Sandnes for Solon Eiendom og Direktørens Høyde på Jørpeland for Backe Prosjekt. For kommune og stat bygger vi bl.a. Haraldsvang ungdomsskole og flerbrukshall for Haugesund kommune og Energisentral på UiS for Statsbygg. Den nye divisjonen  Industri, er i god gang på Odda med et sinkutvinningsanlegg for Green Zinc, et landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Årdal og et postsmoltanlegg i Tytlandsvik. Dette og mye mer.

Sorteringsgrad

0

Avfall er en ressurs vi tar vare på

Fornøyde kunder

0

Målet vårt er alltid fornøyde kunder!

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Sjur Hana 98260045 sjur.hana@backe.no Administrerende Direktør
Birte Helgø 91353591 birte.helgo@backe.no Markedssjef
Skjalg Lund 91343005 skjalg.lund@backe.no Direktør industridivisjon
Morten Johannessen 97081069 morten.johannessen@backe.no Leder salg og prosjektutvikling
Anna Strandenæs 92468004 anna.strandenes@backe.no Økonomileder