Dette er Backe

Vi bygger verdier i små og store samfunn

Karriere

Bli en av oss

Backe er et konsern med mange kunnskaps- og forretningsområder, og vi er alltid på utkikk etter mennesker som kan bidra med planlegging eller utføring.

Forretningsområder





I Backe jobber vi sammen på tvers av kunnskapsområder

Backe i tall

OMSETNING

0

I 2017 omsatte selskapene i Backe for i overkant av 4 milliarder kroner. Det er en økning på 9% fra 2016.

Lønnsomhet

0

Årsresultatet for konsernet var i 2017 på 103 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

I Backe er vi 829 ansatte fordelt på 16 selskaper. 351 av disse er ingeniører og teknikere og 478 er håndverkere i armering, muring, tømmer og forskaling/betong. 

H-VERDI

0

I 2017 hadde Backe en H-verdi på 2,9%. H-verdien viser hyppigheten av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid. For bygg og anleggsbransjen totalt lå den på 5, Det betyr at det er trygt å jobbe i Backe. Det er vi stolte av!