Backes selskaper

Byggeplasser

Følg utviklingen på byggeplassene våre.
Her legges det jevnlig ut nyttig informasjon for naboer og andre interessenter.
 

Prosjekt Nettsted
Jessheim Park - Byggeplass jessheimpark.backe.no
NTNU og Sit - Elgesetergate 10 - Helgasetr elgsetergate10.backe.no
Ekeberg ekeberg.backe.no
Ranheim Aktivitetshall ranheim.backe.no
Vinklgården vinklgarden.backe.no
Nygård Handelshus nygardhandelshus.backe.no
BARK bark.backe.no
Vikhammer ungdomsskole og kulturarena vuk.backe.no
Farverikvartalet farverikvartalet.backe.no
Haraldåsen haraldasen.backe.no
Prosjekt Furukrona furukrona.backe.no
Asper Hageby asperhageby.backe.no
Søly Park solypark.backe.no
Ankeret ankeret.backe.no
Hove Vest hovevest.backe.no
Lysaker Torg lysakertorg.backe.no
Stange ungdomsskole stange.backe.no
Gamlegrendåsen Terrasse B3 ggtB3.backe.no
Varegghallen varegghallen.backe.no
Professor Kohts Vei 77-87 professorkohtsvei.backe.no
Ståltaugen staaltaugen.backe.no
Nordviken Øvre nordvikenovre.backe.no
Emma Hjorth Skole emmahjorthskole.backe.no
YC-Gården ycgaarden.backe.no
Direktørens Høyde Direktorenshoyde.backe.no
Langhusbadet langhusbadet.backe.no
Nye Aursmoen barnehage og skole nyeaursmoenbarnehageogskole.backe.no
ARK Site 4016 site4016.backe.no
Kunstsilo kunstsilo.backe.no
Otterbech kvartalet otterbech.backe.no
Bryggebyen bryggebyen.backe.no