Backe Romerike

"Gjennom ærlig, real og løsningsorientert opptreden skal vår kompetanse, økonomi og vårt omdømme utvikles videre, slik at Backe Romerike forblir en foretrukken samarbeidspartner."


Administrerende Direktør Øystein Nordal

Flat struktur gjør at de ansatte blir involvert og kan påvirke sin egen arbeidshverdag.

Den viktigste kapitalen i et entreprenørselskap er de ansatte og den kompetansen de representerer. Backe Romerike har en god blanding av yngre og mer erfarne medarbeidere, både på håndverker- og funksjonærsiden. Det er gledelig å se hvor raskt mange av de yngre medarbeiderne utvikler seg og tar ansvar.

Backe Romerike har 65 ansatte, og omsatte i 2017 for 582 millioner kroner. Selskapet har de siste årene levert stabilt gode resultater. HMS-arbeid blir vektlagt, noe som gir resultater. Antall skader er lavt. De siste to-tre årene har ikke Backe Romerike hatt fraværsskader.

 

Backe Romerike skal være den lokale bedriften som er smidig nok til å påta seg mindre oppdrag, men samtidig stor og sterk nok til å ta på seg de større oppdragene i vårt område.

Backe Romerikes markedsområde er Akershus nord for Oslo i tillegg til den sørligste delen av Glåmdalsregionen i Hedmark. I dette området er det stor vekst og jevn tilgang på oppdrag. Flere av kommunene i selskapets nedslagsfelt har økende innbyggertall, noe som generer høy byggeaktivitet. Både Backe Romerike og konkurrerende aktører har relativt fulle ordrebøker.

Backe Romerikes største og viktigste kunde er Backe Prosjekt. I samarbeid bygger og utvikler Backe Romerike og Backe Prosjekt byggeprosjekter på Romerike.

Omsetning 2018

0

I 2018 omsatte Backe Romerike for 488 millioner. Vi bygget blant annet Idrettshall for Nordstrand IF, boliger på Eidsvoll, Jessheim og Fetsund. Samt skolebygg i Eidsvoll, Sør Odal, Nittedal og på Jessheim.

H-Verdi

0

Vi har stort fokus på HMS i vår bedrift og er stolte av å ha holdt 0'en ved at ingen av våre ansatte har blitt skadet på jobb siden Februar 2014. Vi jobber hardt for å fortsette sånn! 

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Øystein Nordal 95 23 40 06 oystein.nordal@backe.no Administrerende Direktør
Jørn Turmo 47 47 37 07 jorn.turmo@backe.no Økonomisjef
Jens Olav Kjærstad 91 32 95 85 jens.olav.kjaerstad@backe.no Produksjonssjef
Erik Thorsby Karlsen 91 31 81 78 erik.thorsby.karlsen@backe.no Prosjektutviklingssjef
Randi Lersveen 920 92 955 randi.lersveen@backe.no Administrasjonskoordinator