Backe Bergen

"Med fremtiden for øye"

Daglig leder Arne Kleivdal

Dette er Backe Bergen

Backe Bergen AS har alltid hatt den filosofi at selskapets hovedaktiva er de ansatte. Kompetanse, utviklingsmuligheter og trivsel er derfor nøkkelkriterier og avgjørende i vår filosofi. Vi skal være et selskap som man ønsker å være ansatt i og et selskap som man ønsker å jobbe sammen med fordi selskapet er kompetent, trygt og gir faglige utviklingsmuligheter gjennom utfordrende oppdrag. Dette medfører at våre oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere kan være trygg på at man har med et seriøst selskap å gjøre.   

Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn som sitt marked siden 1963. Vi er og skal være en totalentreprenør med hovedfokus på betongfaget som egenproduksjon. Det er med respekt og trygghet vi sier at Backe Bergen AS alltid har hatt ord på seg for å være en profesjonell, kompetent og dyktig aktør.

Selskapet har de senere år bygget en rekke kontorbygg, hotell og boligprosjekter i hoved- eller totalentreprise. Vi har også i økende grad medvirket i større offentlige rehabiliterings - og utviklingsprosjekter.

Lokal forankring - kollektiv styrke

Backe Bergen er en totalentreprenør som behersker alle entrepriseformer innen nybygg og rehabilitering, og vi utfører alle typer prosjekter for byggherrer innen offentlig og private marked. Vår egenproduksjonen er betong.

Alt vi gjør bygger på kompetanse og kvalitet. Våre medarbeidere har lang og allsidig erfaring innenfor sine respektive fagområder. Dette kombinert med solid teoretisk bakgrunn og stort og kompetent nettverk av både lokale og nasjonale samarbeidspartnere sikrer trygge og kvalitative byggeprosesser. 

Backe Bergen er opplæringsbedrift som til enhver tid rekrutterer lærlinger. Videre investerer vi årlig mye i videre- og etterutdanning gjennom konsernets BackeSkole alene eller i kombinasjon med eksterne studier fra fagprøve til prosjektlederskole.

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Arne Kleivdal 90 11 94 55 arne.kleivdal@backe.no Daglig leder
Alf Drivenes 98 44 98 80 alf.drivenes@backe.no Driftssjef
Jeanette Vik 45 25 94 66 jeanette.vik@backe.no Økonomisjef
Kristjan Nesse 95 90 45 13 kristjan.nesse@backe.no Innkjøpssjef
Stian Monsen 45 26 38 83 stian.monsen@backe.no Kalkulatør

Produksjon 2019

0

I 2019 omsatte vi for 311 millioner kroner, en dobling fra 2018. Byggeoppdragene vi utfører varierer fra næringsbygg, leilighetsbygg og offentlige prosjekter. 

H1 Verdi

0

Vår førsteprioritet er mennesket. Vi skal være en trygg og god arbeidsplass, både for egne ansatte, samarbeidspartnere og leverandører. Det gjelder både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø.  

Feil på overleverte bygg

0

Alle prosjekter som er overlevert de siste årene er overlevert uten feil og til rett tid. Godt samarbeid og god kvalitet gir fornøyde kunder.

Sykefravær

0

Korttidsfravær gir ofte en pekepinn på trivsel og samarbeid i et selskap. Vårt korttidsfravær har de siste årene har vært stabilt rundt 2%, og er blant de laveste i bransjen.