Vi bygger for idretten

Backe Idrettsbygg hjelper idrettslag til å realisere drømmen om et idrettsbygg innen rammer som sikrer god økonomi i både etablerings- og driftsfasen. Med vår unike kompetanse innen forretningsutvikling, finansiering og etablering av idrettsbygg opplever idrettslagene en trygg reise mot målet om å skape enda mer idrettsglede i sitt nærmiljø.

Med landets fremste arkitekter innen idrettsbygg, stor politisk kompetanse og ikke minst vår evne til å finansiere kundenes bygg, er vi en unik bedrift i landet.

 

"Vi har en forretningsmodell som idretts-Norge er glad i. Et samarbeid med oss sikrer idrettslag med liten egenkapital en realistisk mulighet til å kunne nå sine mål." 

Daglig leder, Knut Smedsvig

Kontakt oss

Hovedkontor
23 39 23 00

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Knut Smedsvig 95 98 95 31 knut.smedsvig@backe.no Daglig leder
Mads Roser 99 01 56 36 mads.roser@backe.no Prosjektutvikler