Kalnes videregående skole 

Prosjektet bestod i å legge om eksisterende tak. Tilbakestille eksisterende oppløft til opprinnelig stil. Totalt 16 stk. Lage nytt kobberbeslått spir og nytt beslag med renner av kobber. Nye vinduer i oppløft, utformet i samarbeid med antikvar. Etterisolere oppløft med armert puss og nye trekninger. Dette i samarbeid med antikvar og byggherre.

Byggherre:

Østfold Fylkeskommune

Byggested/by:

Sarpsborg

Byggeperiode:

10/18 - 10/19

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

9 MNOK

Areal:

678 m2

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter