Utstillingsplassen kontorbygg

Kontorer for Statens Vegvesen og Eika forsikring, bygget på Hamar for Utstillingsplassen Eiendom AS.

Byggherre:

Utstillingsplassen Eiendom AS

Byggested/by:

Hamar

Byggeperiode:

2013 - 2015

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

174 MNOK

Areal:

13300 m2

Arkitektkontor:

Studio NSW AS

Bygget er det første næringsbygget i innlandet oppført som Breeam-NOR Very Good og det andre med energiklasse A. Bygget har to kontorfløyer som knyttes sammen av et mellombygg med kantine, møterom og trimrom og underliggende parkeringskjeller. Bygget består av totalt 12.286 m2 BRA, hvorav 8.955 m2 er kontorlokaler, 350 m2 er lager og tekniske rom, øvrige arealer er parkeringskjeller. Bygget er på 5 og 7 etasjer med tekniske rom på taket. Tomteområdet var en tidligere parkeringsplass.

Byggets er oppført bæresystem i stål og betong dekker av hulldekkeelementer for å oppnå ønsket fleksibilitet i evt endringer rav byggets bruk. Kjelleren er utført i plasstøpt betong. Yttervegger er utført i bindingsverk med 25 cm isolasjon med fasadeplater i Swisspearl sementbaserte plater. I forhold til Breeam/CO2 regnskapet har det vært viktig med pre-cut og med svært lite bearbeiding på plassen. I tillegg ble yttervegger og fasadeplater montert ved hjelp av fasadeklatrere som ble vurdert som rasjonelt i forhold av tradisjonell stillas basert på byggets beskaffenhet og geometri.

Byggets oppvarming er primært løst med jordvarme fra 19 grunnvannsbrønner, som buffer/spisslast er det i tilknyttet fjernvarme som reguleres via en varmeveksler. Alle rom har styring av lys, varme og ventilasjon som er knyttet opp til byggets avanserte SD-anlegg. 

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter