Tasta skatepark

Tasta skatepark er blitt en av Norges absolutt største skateparker. Backe Rogaland AS har hatt byggeoppdraget i totalentreprise for bygging av trinn to for Stavanger Kommune .  Samlet parkareal er nå 7000 kvadratmeter

Byggherre:

Stavanger Kommune

Byggested/by:

Stavanger

Kontraktssum:

25 MNOK

Areal:

1600 m2

Fra oktober 2017 og til april 2018 ble 1.600 kvadratmeter skatebaner (660 kvadratmeter under tak), andre ute-arealer på 650 kvadratmeter og et klubbhus på 100 kvadratmeter bygget. Parken er tegnet av svenske Pivotech. Byggingen er utført i totalentreprise.

Skateparken ligger på en åtte måls tomt på Tasta, nord for Stavanger sentrum. Uteområder har fine natursteinsmurer, belysning og beplantning. Alt utvendig metall (rekkverk, lysmaster o.a.) er lakkert gult. Deler av skateparkens andre byggetrinn ligger under tak.

Skatebanene er bygget av en spesiell miks av B35 betong med redusert størrelse på singeltilslag. Betongarbeidene er utført av Betongpark Anlegg AS og medførte mye detaljarbeid for å oppnå rett kvalitet og finish. Betongpark Anlegg bygger kun skateparker og de ansatte er aktive skatere.

Både klubbhus, utsiktsplattform og uteområder har universell utforming. 

 

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter