Nydalsveien 33

Kontorer og næringslokaler i hjertet av Nydalen

Byggherre:

Avantor

Byggested/by:

Oslo

Byggeperiode:

Januar 2015 - Juni 2016

Kontraktstype:

Totalentreprise i samspill med åpen bok.

Kontraktssum:

100 MNOK

Areal:

5500 m2

Arkitektkontor:

Kristin Jarmund Arkitekter AS

Rehabilitering og ombygging av Nydalsveien 33 i Nydalen, tidligere kjent som Torvbygget.

AS Ing. Gunnar M. Backe oppførte bygget i 2003, og i forbindelse med at Sporveien i Oslo skulle oppgradere Nydalen T-banestasjon som ligger under bygget, ønsket Avantor å gjøre oppgraderinger av Nydalsveien 33 samtidig.

Gjennom en prosess som pågikk i samspill våren og høsten 2014 har prosjektet blitt utviklet til slik det foreligger i dag. Bygget inneholder en mix av kontorer, butikker, restauranter, kafeer og en helse- og tannklinikk.

Ombyggingen har bestått i å etablere en ny fasade samt oppgradere interiørmessige overflater samt å forbedre tilgang til t-banen.

Den nye fasaden har en streng vertikal rytme komponert av vinduer og tettfelter i varierende bredde med farget bakgrunn og glass. Vestfasaden består av flere utkragede bokser som «kommer ut» av fasaden.

Den nye fasaden er levert som elementer og fremstår som livfull og moderne. Prosjektet er det første prosjektet i Avantors oppgradering og videre utvikling i Nydalen; «Nydalen +»

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

IKEA Forus

Solatoppen

Sentrumsgården

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

NAWSARH Rygge

Hasle Trafo

Dikeveien 45

Haugeåsen Skole

Fredrikstadmarka Barnehage

Dynatec SMV

Frevar Høydebasseng

Bohus

Nygård Handelshus

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Nexans Kortbølgen

Kranen Sameie

Klæbu HVS

Øvre Nyhavna

Herman Krags veg

Flesberg Skole

Nittedal Ungdomsskole

Hakadal skole og idrett

Våk Skole

Nygaard Brygge

Hangursvegen Terrasse

Kulås Terrasse

Nordre Fokserød

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Nydalsveien 33

Kontorer for Kjell Foss

Follo trafo

Tasta Skatepark

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Åneby barnehage

Rulleskianlegg i Melshei

Nes Svømmehall

Mysen Tannklinikk

Voss Parkeringshus

Jaktlia

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Grandahl Bil

Ramstad skole

Askim Tannklinikk

Østerhaug Omsorgsboliger

Østsiden Sykehjem

Helsehuset 2

Borg Havn, Batteriretur

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Sirkel Materialgjenvinning