Nydalsveien 33

Kontorer og næringslokaler i hjertet av Nydalen

Byggherre:

Avantor

Byggested/by:

Oslo

Byggeperiode:

Januar 2015 - Juni 2016

Kontraktstype:

Totalentreprise i samspill med åpen bok.

Kontraktssum:

100 MNOK

Areal:

5500 m2

Arkitektkontor:

Kristin Jarmund Arkitekter AS

Rehabilitering og ombygging av Nydalsveien 33 i Nydalen, tidligere kjent som Torvbygget.

AS Ing. Gunnar M. Backe oppførte bygget i 2003, og i forbindelse med at Sporveien i Oslo skulle oppgradere Nydalen T-banestasjon som ligger under bygget, ønsket Avantor å gjøre oppgraderinger av Nydalsveien 33 samtidig.

Gjennom en prosess som pågikk i samspill våren og høsten 2014 har prosjektet blitt utviklet til slik det foreligger i dag. Bygget inneholder en mix av kontorer, butikker, restauranter, kafeer og en helse- og tannklinikk.

Ombyggingen har bestått i å etablere en ny fasade samt oppgradere interiørmessige overflater samt å forbedre tilgang til t-banen.

Den nye fasaden har en streng vertikal rytme komponert av vinduer og tettfelter i varierende bredde med farget bakgrunn og glass. Vestfasaden består av flere utkragede bokser som «kommer ut» av fasaden.

Den nye fasaden er levert som elementer og fremstår som livfull og moderne. Prosjektet er det første prosjektet i Avantors oppgradering og videre utvikling i Nydalen; «Nydalen +»

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter