Nes Svømmehall

Bygget for Nes Kommune, ferdigstilt sommeren 2017

Byggherre:

Nes Kommune

Byggested/by:

Årnes

Byggeperiode:

Sommer 2017

Kontraktstype:

Totalenteprise

Kontraktssum:

140 MNOK

Areal:

4200 m2

Arkitektkontor:

Nuno Arkitektur

Mer informasjon

Nybygget inneholder et terapibasseng; et varmt-
vannsbasseng med rullestolrampe og personheis, foruten et 25 meters basseng med stupetårn i høydene en, tre og fem meter. Her er også en vannsklie, samt et aktivitetsbasseng med klatrevegg og barnebasseng.

Adkomst for driftspersonell og varelevering med heis er etablert mot øst. Heisen går mellom første etasje og plan 0 (kjeller), hvor det også er trappeforbindelse. I tillegg er det trappeforbindelse mellom plan 0 og tekniske rom i andre etasje.

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter