Hurrød Skole 

Påbygg og rehabilitering av Hurrød Skole

Prosjektet omfatter påbygg og rehabilitering av Hurrød skole. Det ble bygd på en etg. oppå eksisterende bygg, som inneholder to klasserom, grupperom og kontor. Videre er det også gjennomført rehabilitering av eksisterende bygg. Nye punktfundamenter etableres ved eksisterende kumringsfundamenter som kompletteres med stålkjernepeler i områder der dybden er stor, dette inne i eksisterende lav kjeller med liten borerigg.
Fundamenter utføres i plasstøpt armert betong. Det måtte utvises stor forsiktighet ved graving, slik at det ikke ble undergravet under eksisterende fundamenter eller at masser under eksisterende gulv raser ut. 
Gulv ble gjenstøpt som gulv på grunn. 
Veggene i underetasjen består i dag av murte lecablokker. Dekket over underetasjen er hulldekker som spenner 12 m tvers over hele bygget. Taket over 1. etasje består av lett-takselementer med ensidig fall, opplagt på stålbjelker og stålsøyler i ytterveggene. 
Det gamle bæresystemet har ikke kapasitet for tilleggslaster fra ny 2. etasje, og nytt bæresystem må derfor etableres. 
Nye stålsøyler ble montert på innsiden av ytterveggene, og ført ned på nye fundamenter. Nødvendige utsparinger i dekkene ble tatt. Det må utvises forsiktighet ved hulltaking, da lokalene er i bruk som lærerværelser. Midlertidig tekking rundt hullene på tak ble utført.
Det ble montert nye stålbjelker på søylene over eksisterende Lett-Tak. 
Nytt hulldekke spenner over hele bygget og danner gulv i 2. etasje. Videre bæresystem består av stålsøyler, stålbjelker og nytt lett-tak med samme spennretning som hulldekkene. Tak ble montert med ensidig fall.  Nytt ventilasjonsrom ble etablert på tak, med utsparing i nytt lett-tak for fremføring av kanaler. 
Avstivning sikres ved stålkryss som føres ned gjennom etasjene til fundamentnivå.
Alt stål er beskyttet til R60.

Byggherre:

Fredrikstad kommune

Byggested/by:

Fredrikstad

Byggeperiode:

desember 2015 - juli 2016

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

7 MNOK

Areal:

200 m2

Arkitektkontor:

AB Arkitekter

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

IKEA Forus

Solatoppen

Sentrumsgården

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

NAWSARH Rygge

Hasle Trafo

Dikeveien 45

Haugeåsen Skole

Fredrikstadmarka Barnehage

Dynatec SMV

Frevar Høydebasseng

Bohus

Nygård Handelshus

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Nexans Kortbølgen

Kranen Sameie

Klæbu HVS

Øvre Nyhavna

Herman Krags veg

Flesberg Skole

Nittedal Ungdomsskole

Hakadal skole og idrett

Våk Skole

Nygaard Brygge

Hangursvegen Terrasse

Kulås Terrasse

Nordre Fokserød

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Nydalsveien 33

Kontorer for Kjell Foss

Follo trafo

Tasta Skatepark

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Åneby barnehage

Rulleskianlegg i Melshei

Nes Svømmehall

Mysen Tannklinikk

Voss Parkeringshus

Jaktlia

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Grandahl Bil

Ramstad skole

Askim Tannklinikk

Østerhaug Omsorgsboliger

Østsiden Sykehjem

Helsehuset 2

Borg Havn, Batteriretur

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Sirkel Materialgjenvinning