Hurrød Skole 

Påbygg og rehabilitering av Hurrød Skole

Prosjektet omfatter påbygg og rehabilitering av Hurrød skole. Det ble bygd på en etg. oppå eksisterende bygg, som inneholder to klasserom, grupperom og kontor. Videre er det også gjennomført rehabilitering av eksisterende bygg. Nye punktfundamenter etableres ved eksisterende kumringsfundamenter som kompletteres med stålkjernepeler i områder der dybden er stor, dette inne i eksisterende lav kjeller med liten borerigg.
Fundamenter utføres i plasstøpt armert betong. Det måtte utvises stor forsiktighet ved graving, slik at det ikke ble undergravet under eksisterende fundamenter eller at masser under eksisterende gulv raser ut. 
Gulv ble gjenstøpt som gulv på grunn. 
Veggene i underetasjen består i dag av murte lecablokker. Dekket over underetasjen er hulldekker som spenner 12 m tvers over hele bygget. Taket over 1. etasje består av lett-takselementer med ensidig fall, opplagt på stålbjelker og stålsøyler i ytterveggene. 
Det gamle bæresystemet har ikke kapasitet for tilleggslaster fra ny 2. etasje, og nytt bæresystem må derfor etableres. 
Nye stålsøyler ble montert på innsiden av ytterveggene, og ført ned på nye fundamenter. Nødvendige utsparinger i dekkene ble tatt. Det må utvises forsiktighet ved hulltaking, da lokalene er i bruk som lærerværelser. Midlertidig tekking rundt hullene på tak ble utført.
Det ble montert nye stålbjelker på søylene over eksisterende Lett-Tak. 
Nytt hulldekke spenner over hele bygget og danner gulv i 2. etasje. Videre bæresystem består av stålsøyler, stålbjelker og nytt lett-tak med samme spennretning som hulldekkene. Tak ble montert med ensidig fall.  Nytt ventilasjonsrom ble etablert på tak, med utsparing i nytt lett-tak for fremføring av kanaler. 
Avstivning sikres ved stålkryss som føres ned gjennom etasjene til fundamentnivå.
Alt stål er beskyttet til R60.

Byggherre:

Fredrikstad kommune

Byggested/by:

Fredrikstad

Byggeperiode:

desember 2015 - juli 2016

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

7 MNOK

Areal:

200 m2

Arkitektkontor:

AB Arkitekter

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter