Granstangen Skole

Ungdomsskole på Furuset i Oslo bygget i offentlig - privat samarbeid for Oslo kommune og Backe Prosjekt.

Byggherre:

Gran skolebygg AS/Backe Prosjekt AS

Byggested/by:

Furuset, Oslo

Byggeperiode:

Juni 2013 - Juni 2015

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

161 MNOK

Areal:

6500 m2

Arkitektkontor:

Lille Frøen AS

Furusets nye skole

Nye Granstangen ungdomsskole ble utlyst som OPS-konkurranse i 2011. Kravene fra Oslo kommune var at det skulle etableres en ny ungdomsskole med opsjon på utvidelse til en kombinert barne- og ungdomsskole for totalt 840 elever. I tillegg skulle prosjektet omfatte en opsjon på leie av ytterligere 700 m2 til fritidsformål. Backe Prosjekt vant i 2013 konkurransen med sitt konkurranseforslag. Backe Romerike overleverte nye Granstangen skole til Backe Prosjekt og Oslo kommune i August 2015. 


- Leieperiode 25 år, opsjon på ytterligere 15 år
- Anbud levert april 2012, jobb tildelt i august 2012
- Byggestart våren 2013, Ferdigstilt juni 2015
- Bygget i.h.t tek-10, krav til PASSIVHUS (PR-42)
- Bygget i.h.t krav for Futurebuilt
- 2 etg uten kjeller, tekniske rom på tak
- Fundamentert delvis med peler og delvis direkte på fjell
- Bæresystem i stål og hulldekker
- Fasader med trepanel og glass/aluminium
- Sedumtak

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

IKEA Forus

Solatoppen

Sentrumsgården

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

NAWSARH Rygge

Hasle Trafo

Dikeveien 45

Haugeåsen Skole

Fredrikstadmarka Barnehage

Dynatec SMV

Frevar Høydebasseng

Bohus

Nygård Handelshus

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Nexans Kortbølgen

Kranen Sameie

Klæbu HVS

Øvre Nyhavna

Herman Krags veg

Flesberg Skole

Nittedal Ungdomsskole

Hakadal skole og idrett

Våk Skole

Nygaard Brygge

Hangursvegen Terrasse

Kulås Terrasse

Nordre Fokserød

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Nydalsveien 33

Kontorer for Kjell Foss

Follo trafo

Tasta Skatepark

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Åneby barnehage

Rulleskianlegg i Melshei

Nes Svømmehall

Mysen Tannklinikk

Voss Parkeringshus

Jaktlia

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Grandahl Bil

Ramstad skole

Askim Tannklinikk

Østerhaug Omsorgsboliger

Østsiden Sykehjem

Helsehuset 2

Borg Havn, Batteriretur

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Sirkel Materialgjenvinning