Granstangen Skole

Ungdomsskole på Furuset i Oslo bygget i offentlig - privat samarbeid for Oslo kommune og Backe Prosjekt.

Byggherre:

Gran skolebygg AS/Backe Prosjekt AS

Byggested/by:

Furuset, Oslo

Byggeperiode:

Juni 2013 - Juni 2015

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

161 MNOK

Areal:

6500 m2

Arkitektkontor:

Lille Frøen AS

Furusets nye skole

Nye Granstangen ungdomsskole ble utlyst som OPS-konkurranse i 2011. Kravene fra Oslo kommune var at det skulle etableres en ny ungdomsskole med opsjon på utvidelse til en kombinert barne- og ungdomsskole for totalt 840 elever. I tillegg skulle prosjektet omfatte en opsjon på leie av ytterligere 700 m2 til fritidsformål. Backe Prosjekt vant i 2013 konkurransen med sitt konkurranseforslag. Backe Romerike overleverte nye Granstangen skole til Backe Prosjekt og Oslo kommune i August 2015. 


- Leieperiode 25 år, opsjon på ytterligere 15 år
- Anbud levert april 2012, jobb tildelt i august 2012
- Byggestart våren 2013, Ferdigstilt juni 2015
- Bygget i.h.t tek-10, krav til PASSIVHUS (PR-42)
- Bygget i.h.t krav for Futurebuilt
- 2 etg uten kjeller, tekniske rom på tak
- Fundamentert delvis med peler og delvis direkte på fjell
- Bæresystem i stål og hulldekker
- Fasader med trepanel og glass/aluminium
- Sedumtak

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter