Flesberg Skole

Utvikling og bygging av ny skole, flerbrukshall og svømmehall for Flesberg Kommune på Lampeland etter å ha vunnet en pris- og design konkurranse

Byggherre:

Flesberg Kommune

Byggested/by:

Lampeland

Byggeperiode:

2017 - 2019

Kontraktstype:

Totalentreprise m/samspill. Pris og designkonkurranse

Kontraktssum:

309 MNOK

Areal:

9222 m2

Mer informasjon

Prosjektet er gjennomført med 50% klimagassreduksjon fra materialer sammenliknet med referansebygg på klimgassregnskap.no.
Ved å benytte tre og andre lavkarbon-materialer er klimagassutslippet fra materialer redusert. Det er vektlagt valg av materialer og løsninger med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Det er fokusert på reduksjon av klimagassutslippene fra materialer i et livsløpsperspektiv, gjennom å velge fleksible løsninger utført i robuste materialer.
Flesberg kommune ønsket at anlegget skulle bygges i trekonstruksjoner. Svømmehallen er basert på et modulbasert konsept iht. eget dokument, og ble tilpasset i utviklingsfasen.

Prosjektet ble vunnet etter en pris- og designkonkurranse. Og forprosjekt i samspill med KKE og bruker frem til en totalentreprisekontrakt. Prosjektet er utført i massivtre og med hybridventilasjon samt bruk av tekniske løsninger som gir stor energimessig effekt.

Flesberg kommune er tildelt betydelige offentlige støttemidler basert på energi- og miljøvalgene som er foretatt i prosjektet.

Vil du lese mer om prosjektet kan du se artikkelen i Bygg.no: 
Flesberg skole

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

IKEA Forus

Solatoppen

Sentrumsgården

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

NAWSARH Rygge

Hasle Trafo

Dikeveien 45

Haugeåsen Skole

Fredrikstadmarka Barnehage

Dynatec SMV

Frevar Høydebasseng

Bohus

Nygård Handelshus

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Nexans Kortbølgen

Kranen Sameie

Klæbu HVS

Øvre Nyhavna

Herman Krags veg

Flesberg Skole

Nittedal Ungdomsskole

Hakadal skole og idrett

Våk Skole

Nygaard Brygge

Hangursvegen Terrasse

Kulås Terrasse

Nordre Fokserød

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Nydalsveien 33

Kontorer for Kjell Foss

Follo trafo

Tasta Skatepark

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Åneby barnehage

Rulleskianlegg i Melshei

Nes Svømmehall

Mysen Tannklinikk

Voss Parkeringshus

Jaktlia

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Grandahl Bil

Ramstad skole

Askim Tannklinikk

Østerhaug Omsorgsboliger

Østsiden Sykehjem

Helsehuset 2

Borg Havn, Batteriretur

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Sirkel Materialgjenvinning