Emma Hjort Barneskole

Samspillsentreprise med Bærum kommune om utvikling av eksisterende barneskole fra 2- til 3-parallell og oppføring av ny flerbrukshall. Dette innebærer blant annet ombygging og oppussing av eksisterende bygg, og oppføring av nytt tilbygg med elevfløy.

Byggherre:

Bærum Kommune

Byggested/by:

Bærum

Byggeperiode:

2022-2023

Kontraktstype:

Samspillentreprise

Kontraktssum:

200 MNOK

Areal:

8800 m2

Arkitektkontor:

Ola Roald Arkitekter

Mer informasjon

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende barneskole fra 2- til 3-parallell og oppføring av ny flerbrukshall. Dette innebærer blant annet ombygging og oppussing av eksisterende bygg, og oppføring av nytt tilbygg med elevfløy. Et større rehabiliteringsarbeid vil gjennomføres i de ulike anleggene. Eksisterende bygg er på ca. 6000 kvadratmeter bruttoareal og nye bygg er samlet på ca. 2800 kvadratmeter bruttoareal.

Prosjektet omfatter også en opparbeidelse av utomhusarealer med lekearealer, aktivitetsarealer, streetbasketballbane og amfi, i tillegg til ny «kiss’n’ride» og parkeringsløsning.

Det skal også gjennomføres svært viktige tiltak som håndtering av overvann, brannvannsdekning og diverse arbeider på VA-anlegg, i tillegg til skredsikring etter skredfarevurderinger.

Samspillsprosessen er i gang, og målpriskalkyle skal leveres før sommeren. Byggestart er planlagt i august 2022. 

Vil du lese mer om prosjektet kan du se artikkelen i Bygg.no: 
​Backe med samspillskontrakt med Bærum kommune Eiendom

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

IKEA Forus

Solatoppen

Sentrumsgården

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

NAWSARH Rygge

Hasle Trafo

Dikeveien 45

Haugeåsen Skole

Fredrikstadmarka Barnehage

Dynatec SMV

Frevar Høydebasseng

Bohus

Nygård Handelshus

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Nexans Kortbølgen

Kranen Sameie

Klæbu HVS

Øvre Nyhavna

Herman Krags veg

Flesberg Skole

Nittedal Ungdomsskole

Hakadal skole og idrett

Våk Skole

Nygaard Brygge

Hangursvegen Terrasse

Kulås Terrasse

Nordre Fokserød

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Nydalsveien 33

Kontorer for Kjell Foss

Follo trafo

Tasta Skatepark

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Åneby barnehage

Rulleskianlegg i Melshei

Nes Svømmehall

Mysen Tannklinikk

Voss Parkeringshus

Jaktlia

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Grandahl Bil

Ramstad skole

Askim Tannklinikk

Østerhaug Omsorgsboliger

Østsiden Sykehjem

Helsehuset 2

Borg Havn, Batteriretur

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Sirkel Materialgjenvinning