Baker Hughes

Kombinasjonsbygg i Tananger for Baker Hughes Norge AS

Nytt kontor og verkstedsbygg

Anlegget er utført i to byggetrinn. Første byggetrinn bestod av nytt kontorbygg på ca. 4 200 kvm, samtidig med at nybygget ble oppført ble tomten for byggetrinn to klargjort. Denne klargjøringen bestod i å kjøre bort en million kubikkmeter med løse fjellmasser som ble sprengt ut. Byggetrinn to bestod av nytt kontorbygg på ca. 8 000 kvm samt nytt verkstedbygg på 10 000 kvm.

Kontordelen av byggene har plass til 630 arbeidsplasser, fordelt på landskap og celler i forholdet 70/30. I verkstedet er det 15 travers kraner, den største kan løfte åtte tonn. Verksteddelen rommer to laboratorier, et elektrolaboratorium på ca. 1 500 kvm og fluidlaboratorium på 1 000 kvm.

Oppvarmingen på byggene er basert på fjernvarme. Verkstedhallen har også ett stort vaskeanlegg for vasking av rør etc., dette vaskeanlegget er også basert på fjernvarme.

Baker Hughes er et av de største oljeserviceselskapene i verden og leverer totalpakker med boreutstyr til olje- og gassindustrien.

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter