Virkelig et sted å trives

Vi intervjuet masterstudentene Edvard Hogstad og Petter Jørgen Fossum fra Norges miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU) før de leverte masteroppgaven sin, skrevet i samarbeid med oss.

Både Petter og Edvard håper oppgaven har nytteverdi for fremtiden og mener det er viktig at entreprenøren kan få kontroll på luftlekkasjene underveis i produksjonsfasen.

​- Virkelig et sted å trives, sier Edvard Hogstad og Petter Jørgen Fossum når det kun er to uker igjen til levering av masteroppgaven. 

Edvard er fra Jessheim og har vært sommerstudent tre år på rad i Backe. Han kjenner godt til Backe og var glad for å skrive masteroppgaven sin hos oss. Edvard jobber nå som prosjektingeniør i Backe Romerike.

Glad for det tilfeldige studievalget  

Å studere byggfag var litt tilfeldig for både Edvard og Petter. Edvard var på en utdanningsmesse etter videregående og kom i prat med noen som studerte byggfag.

- Det var først når jeg startet på studiet at jeg skjønte hvor spennende det var. Byggfaget har ikke blitt noe mindre spennende etter 5 år, snarere tvert imot. Vi er i en tid med store muligheter hvis vi klarer å utnytte teknologien til vår fordel, og det har jeg tenkt til å bidra til at vi klarer, ser Edvard.

edvard-redigert.jpg

Det hele startet på karrieredagene

- Jeg fikk mitt første møte med Backe på karrieredagene under studietiden min i Gjøvik. Her fikk jeg hilse på Anita Linde som er ansvarlig for rekruttering i Backe og fikk da videre kontakt med Jens Olav Kjærstad i Backe Romerike som jeg både skrev masteroppgave for og som jeg har fått fast jobb hos, sier Edvard.

Både Edvard og Petter tok byggteknikk og arkitektur med bygningsplanlegging som retning. En litt spesiell kombinasjon som kan være viktig for å få til et godt samarbeid mellom de to svært ulike retningene, nemlig arkitektur og byggteknikk. De har både tegnet og prosjektert leilighetsbygg og universitetsbibliotek. På denne måten øker forståelsen for et helt prosjekt, fra start til slutt.

- Det som er sikkert, er at fremtiden kommer til å innebære mer teknologi, og da tror jeg den fagkombinasjonen vi har hatt gjør oss bedre rustet til å håndtere det som måtte komme. For min egen del startet jeg i Backe i august og jeg vet at det er mange spennende muligheter og utfordringer som ligger foran meg. Backe Romerike er i sterk vekst så det blir nok å gjøre, både nå og i fremtiden. Jeg gleder meg til å komme i gang å kunne bidra til å bygge effektivt, sikkert og med god kvalitet, forteller Edvard.

Masteroppgave om luftlekkasje

- I masteroppgaven har vi tatt for oss luftlekkasjer i leilighetsbygg, der vi har undersøkt hvordan ulike sperresjikt og tettemetoder påvirker byggets luftlekkasje. Grunnen til at vi tok for oss dette var de reviderte kravene til luftomskiftninger i TEK 17. Da vi har utført 120 målinger har vi fått mye data som gjør at vi påpeke enkle grep for å få en tettere bygningskropp, forklarer Edvard.

-Da de nye kravene til luftomskiftninger pr. time har blitt strengere i den reviderte TEK’en har det vært viktig for oss å undersøke hva som påvirker lufttettheten til bygget og hvordan den utvikles underveis i byggetiden. Der har vi studert vindsperre og teipingen av den, isolasjonssjiktet og diffusjonssperren samt teipingen. Ved å kartlegge dette kan man finne årsakene til hvorfor dataene vi får fra målingene er som de er, og med det komme frem til hva som kan gjøres, for å bygge et tettere og bedre bygg, forteller Edvard videre.

Ofte utføres luftlekkasjemålinger rett før overlevering av bygget, og blir i mange tilfeller sett på av entreprenørene som en nødvendighet. Vi tror at dersom du måler luftlekkasjen gjennom hele prosjektperioden, vil prosjektet kunne avdekke feil underveis og dermed utbedre feilene med en lav kostnad.  

5.jpg

Digge kontorer og hyggelige folk

- Å få kontorplass er digg. Det har vært veldig bra å kunne sitte på kontoret på Lysaker og slippe reiseveien på en time hver vei til Ås. I stedet for å sitte rundt på høyskoler og universiteter i byen kan vi sitte på et kontor, i nye lokaler der støynivået er lavt og luften er god. Det gir oss god konsentrasjonsevne på oppgaven. I Backe er det også et veldig bra arbeidsmiljø med erfarne folk. Det har vært gjennomgående godt miljø overalt hvor vi har vært og det har veldig hyggelig å være ute på byggeplass, sier Edvard.

- Det har vært fint å skrive masteroppgave i Backe. Vi har fått tilgang til StreamBIM på prosjektene vi har jobbet med og alle har vært der for oss om vi har hatt spørsmål, forteller Petter. 

- Jeg vil huske Backe som et seriøst firma med et veldig godt arbeidsmiljø, sier Petter. Jeg begynner i NCC. Mulighetene er mange innad i slike selskaper som Backe, avslutter Petter.

Både Edvard og Petter håper at oppgaven har en nytteverdi for selskapet. Intensjonen er selvfølgelig at det er bruk for resultatene.