Sparer tid, penger og miljø med vann på taket

Byggherren Grandal Bil sto ovenfor et massivt gravearbeid for å lage fordrøyning på den nye tomten sin. Da så entreprenør Backe Østfold til taket. Nå skal bilforretningen lagre inntil 55 tonn vann på taket under ekstremnedbør.

Slik blir Grendahl bils nye lokaler i Sarpsborg

– Byggherren hadde planer om å grave et fordrøyningsmagasin under bakken. Da vi så at et underjordisk magasin ville skape store logistikkproblem under byggingen, begynte vi å se oss om etter andre løsninger. Flere av alternativene var svært tid- og ressurskrevende, forteller Håkon Glosli, daglig leder i Backe Østfold.

Krav om fordrøyning

Backe Østfold er totalentreprenør for bygningsmessigarbeid på Grandal Bils nye lokaler i Sarpsborg. Sarpsborg kommune krever at nye bygg installerer systemer som kontrollerer vannmengden som slippes ut i avløpsnettet. Formålet er blant annet å hindre oversvømmelser fra ekstreme regnbyger. Løsningen for fordrøyningen til Grandal Bils lokaler kom med BlueProof, Protans nye takløsning. Det blå taket lagrer regnvann i inntil 24 timer.

– Med den nye takløsningen oppfyller vi kravene til fordrøyning og får utnyttet et i utgangspunktet dødt areal. Fordrøyningløsningen løser flere logistikkutfordringer både før og etter at bygget er reist, som igjen sparer byggherren for penger. Totalsummen gjorde valget enkelt, sier Glosli.

Klima- og miljøvennlig

Taket på over 2500 kvadratmeter kan lagre inntil 55 tonn vann under ekstremnedbør. BlueProof vil derfor være et viktig klimatilpasningstiltak i områder som plages med oversvømmelser. Belastningen bekymrer ikke lederen av Backe Østfold.

– Bygget er dimensjonert for å tåle enorme mengder med snø på taket, så 55 tonn med vann er ikke noe problem. Med BlueProof blir det vesentlig lettere å holde tilsyn med fordrøyningen enn det ville vært med et underjordisk magasin for eksempel, sier Glosli.

Protan har også et sterkt fokus på å redusere CO2-avtrykk fra materialene de bruker. Industrikonsernet har nylig inngått et samarbeid med Bellona for å bidra til flere utslippsfrie byggeplasser.

– Takløsningene våre har et vesentlig lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelle takløsninger. I tillegg vil alle BlueProof tak, som alle våre andre takløsninger, resirkuleres etter endt levetid. Gjennom å tenke vugge til grav sørger vi for lavest mulig utslipp gjennom hele livsløpet til våre produkter, forteller Bjørn Nordseth, leder for teknisk salg i Protan.

Utlandet for tur

Protan ser også potensial for BlueProof utenfor Norges grenser. Ifølge Det Europeiske Miljøbyrået har klimarelaterte ekstremhendelser påført europeiske land kostnader på 400 milliarder euro siden 1980.

– Vi ser at behovet for fordrøyning av overvann ikke stopper ved landegrensene. Vi er godt i gang med å lansere BlueProof i Sverige, og har flere prosjekter på gang, sier Nordseth fra industrikonsernet med ansatte i hele 15 land.

Fakta om overvann i Norge

• Overvann skader for mellom 1,6 og 3,6 milliarder hvert år (NoU 2015:16)

• Hyppigheten av ekstremnedbør vil øke i årene fremover (Miljødirektoratet), dette fordrer økt innsats mot overvann (NoU 2015:16)

• Avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta unna alt overvannet (NoU 2015:16)

• Fagmiljøene jobber etter trepunktsstrategien for å hindre oversvømmelse: § 1: Infiltrasjon: Ta unna vannet på egen tomt § 2: Fordrøyning: Holde vannet på egen tomt til nedbøren avtar § 3: Lede vannet i ledninger til vassdrag.

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Nordseth, leder for teknisk salg i Protan

Telefon: +47 900 10 087

E-post: bjorn.nordseth@protan.no

 

Håkon Glosli, daglig leder i Backe Østfold

Telefon: +47 916 62 821

E-post: hakon.glosli@backe.no

Om Protan

Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen tak og membranteknologi. Innovasjon har vært en rød tråd i vår historie. Helt siden vi startet produksjonen av redningsvester i Drammen i 1939, har vårt fokus vært å finne nye måter å beskytte eksisterende verdier. Konsernet har nå over 650 ansatte i 15 land, med en samlet omsetning på over 1,3 milliarder.