Resultatforbedring for Backe

Konsernet oppnådde i 2016 et resultat før skatt på 160 mill. kr. Dette er nær en dobling av fjorårets resultat. Omsetningen ble på totalt 3,7 mrd. kr., en marginal økning på 2% fra 2015.Backe Prosjekt oppnådde et meget godt resultat, hvilket er hovedårsaken til resultatforbedringen for konsernet i 2016. Det har vært et år med et generelt høyt aktivitetsnivå innen eiendom, og med en særdeles høy etterspørsel etter boliger. Dette har gitt oss et historisk godt resultat for Backe Prosjekt. Vi gleder oss også over at selskapet for femte gang på 7 år blir kåret til «Årets boligleverandør» av Prognosesenteret. I år delte vi prisen med JM og AF Gruppen.


8 av våre 12 entreprenørselskap leverer gode resultater i 2016, mens vi har hatt resultatmessige store utfordringer i 4 entreprenørselskaper. Selskapene som ikke leverer tilfredsstillende resultater er under restrukturering. Gjennom de forbedringsprosessene vi nå gjennomfører og en god ordrereserve på 3,9 mrd.kr, forventer vi en god lønnsomhet også i 2017 for konsernet.

- Eirik Gjelsvik