Norske selskaper utvikler global plattform for digitalisering av byggenæringen - OpenBuilt

Entreprenørselskapet Backe og programvareselskapet Cobuilder lanserer sammen med IBM, Red Hat og partnere en ny digital plattform som skal sikre økt produktivitet, kvalitet og bærekraft i byggenæringen både i Norge og internasjonalt.

Byggenæringen har lenge slitt med lav produktivitet. Mange aktører opplever i tillegg lavere ordrereserver som følge av usikkerhet i markedet på grunn av koronapandemien. Samtidig møter næringen økte krav om utslippsreduksjoner og dokumentasjon på karbonavtrykket i ulike deler av verdikjeden.

Som første norske entreprenørselskap, har Backe investert i utviklingen av den digitale samhandlingsplattformen OpenBuilt. Plattformen gjør det mulig for alle aktører i byggenæringen å utveksle data og tjenester via et felles digitalt språk. Deling av data på tvers av fagdisipliner, prosjekter, selskaper og landegrenser vil gjøre det lettere å redusere kostnader, øke tempoet i byggeprosessene og gjøre det mulig å følge opp bærekraftstiltak.

I den ferske stortingsmeldingen om data som ressurs peker Regjeringen på at næringslivet må bli bedre til å utnytte data og dele data med hverandre.

- Til nå har næringen tatt i bruk digitale verktøy i enkelte deler av byggeprosessen, men vi har manglet en plattform for å binde sammen alle de ulike aktørene som bidrar i ulike faser, fra prosjektering og planlegging til gjennomføring og drift. Økt samhandling og smartere bruk av data vil bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft. Dette er spesielt viktig i en næring som består av veldig mange ulike bidragsytere og fagdisipliner i hvert eneste prosjekt, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe sier målet er å få hele den norske næringen til å ta i bruk plattformen. Gjennom samarbeidet med IBM og andre partnere vil plattformen også bli markedsført og distribuert globalt. Innsikt i data og erfaringer fra byggeprosjekter i andre land kan komme den norske næringen til gode. På sikt kan plattformen også åpne for internasjonale forretningsmuligheter for norske leverandører.

- Får vi med mange nok byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører vil plattformen bety en revolusjon for norsk byggenæring. Næringen er Norges største fastlandsnæring og skal sørge for videreutvikling av infrastruktur, byutvikling, næring- og boligutvikling over hele landet. Digitalisering av byggeprosessene og smart bruk av data blir avgjørende for kostnadseffektivitet, produktivitet og bærekraft, og blir dessuten viktig for å tiltrekke oss attraktiv arbeidskraft i årene som kommer, sier Gjelsvik.

- OpenBuilt er et eksempel på at bransjesamarbeid og innovativ teknologi kan løfte og transformere hele industrier, sier Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM Norge.

 

openbuilt-dark-1.png

 

openbuilt-1.PNG

Mer om OpenBuilt og Backe