Ellingsrudhjemmet er overlevert!

Foto:

Byggeindustrien

Ellingsrudhjemmet er nå ferdigstilt og overlevert fra Backe Stor-Oslo ved prosjektsjef Alf Olav Bjørtuft til eieren av bygget HSV Bygg KS representert ved Daglig leder-Eiendom Eirik Strand. Strand innledet i samme møte leieforholdet til Oslo Kommune -Sykehjemsetaten ved Direktør Anne Berge Sørli.

Alle parter utrykte stor tilfredshet med at det sykehjemsprosjektet er gjennomført på en så god måte.

hsvoverlevert.jpg

Fra venstre Anne Berge Sørli , Eirik Strand, Helge Morten Lien, Susanne Jansson, Alf Olav Bjørtuft, Gry Kleven med vimpelflagget som markør for milepelen.

 

ellingsrudhjemmet-1.jpg