Boligselgeren flyttet inn blant kundene

Prosjektleder Roger Marthinussen ble så begeistret for byggeprosjektet han var ansvarlig for, at tidlig i byggeperioden valgte han å kjøpe leilighet og flytte inn. At han måtte forholde seg til andre kjøpere både profesjonelt og privat bekymret ham lite. Han var trygg på at Backe leverte god kvalitet.


 

 

 

Roger Marthinussen er født og oppvokst på Jessheim. Boligområdet Jessheim Park, som fremdeles er under utbygging, er plassert på en gammel idrettsplass. Omtrent akkurat hvor leiligheten hans ligger har han i barndommen løpt 60-meter og spilt fotball. Rett ved siden er skogen med badevann og turområder.

  • Det er jo litt rart å tenke på at det var her vi hadde våre idrettsdager opp gjennom årene på skolen, men nå var anlegget slitent og utdatert, så avtalen vi gjorde med idrettslaget var vinn-vinn for begge parter. Men, jeg må innrømme at når vi begynte å rive opp gressmatta og rive det gamle klubbhuset, så fikk jeg noen flash-backs, forteller Roger Marthinussen.

Historien bak boligområdet Jessheim Park går egentlig helt tilbake til 1999, men det var i 2003 at Backe Prosjekt kjøpte de første tomtene på området og startet prosessen med å regulere området til bolig. Siden den gang har det rukket å bli 8 ferdigstilte leilighetsbygg med til sammen 255 leiligheter. Tre leilighetsbygg er under bygging og et siste er ennå ikke påbegynt. Totalt vil området være bebygget med ca. 500 leiligheter når alt er ferdigstilt.

Folk trives på Jessheim Park

Roger Marthinussen får stadig høre at folk trives godt på Jessheim Park, og han trekker frem to gode tegn på trivsel. Nemlig at svært få beboere legger boligen sin ut for salg, og at flere av de som selger kjøper ny leilighet på området. 

  • Mine foreldre var blant de første som flyttet inn. Litt senere kom også konas søster, før vi også flyttet inn. Vi bor her alle fremdeles, og trives svært godt, forteller Roger. 
img-e1729.JPG

 Selv om Roger Marthinussen nå har sluttet i Backe Prosjekt for å nyte sin pensjonstilværelse, snakker han fremdeles i vi-form når han omtaler selskapet og prosjektet. Stoltheten til tidligere arbeidsgiver og prosjektet på Jessheim er tydelig. Og helt sluttet har han egentlig heller ikke. Han bidrar fortsatt litt som innleid fagmann. 

  • Vi har hele tiden hatt som mål å skape et godt bomiljø for alle som flytter inn på Jessheim Park. Og jeg tror vi må ha lyktes godt med det, for stort sett så har alle leilighetene vært solgt før byggene er ferdige, forteller Roger Marthinussen.

Et godt sted å bo og jobbe

Roger Marthinussen forteller at det krevde et par ekstra vurderingsrunder før han og kona valgte å flytte inn på Jessheim Park. Han så ikke bort fra at det å bo midt blant boligkjøpere i et prosjekt han hadde ansvar for, kunne medføre en del ekstra utfordringer. At det ville være vanskelig å skille når han var profesjonell leverandør og når han var alminnelig beboer.

  • Jeg sa til meg selv at dersom jeg ikke tør å bo her av frykt for å få mange klager, så har jeg et større problem og stri med. Men jeg visste at vi hadde bygget med god kvalitet, så det var ingenting å frykte, forteller Roger.

Det har vist seg i ettertid å være en riktig konklusjon. Det har vært svært få klager på leilighetene, og Roger Marthinussen selv har fått svært få henvendelser ut over arbeidstid.  

Tidligere styreleder i sameiet, Geir Anda, bekrefter at kvaliteten i bygget og leilighetene er svært bra. Og det samme kan sies om oppfølgingen fra Backe.

  • Når man bygger så mange bygg som her, med så mange leiligheter, vil det alltid være noe å sette fingeren på for oss som kjøper. Men her har Backe vært ryddige og funnet gode løsninger, forteller Geir Anda.
img-e1745.JPG

Han synes det er flott at prosjektlederen fra Backe velger å bosette seg på Jessheim Park. Det sender et signal til andre kjøpere. 

  • Vi har vært flinke til å sortere hatter, og skille mellom når Roger er profesjonell og når han er beboer. Men, det skal jo sies at det kanskje har vært enklere å få forståelse for noen problemstillinger i bygget, fordi prosjektlederen har opplevd samme problemet selv som beboer, sier Geir med et smil. 

Med kort vei til skogen, en parkmessig opparbeidelse av uteområder, nærhet til Jessheim sentrum og god kollektivtilgang er det kanskje ikke så underlig at mange ønsker å bosette seg i Jessheim Park. 

  • Jeg hører mange som sier at dersom de skal flytte til et boligprosjekt på Jessheim, så skal de flytte til Jessheim Park. Det er jo hyggelig å høre, både som beboer og tidligere prosjektleder, avslutter Roger Marthinussen.