Backe kjøper Kruse Smith Entreprenør

Backe Entreprenør har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Kruse Smith Entreprenør. Med kjøp av Kruse Smith Entreprenør vil Backe bli en av Norges aller største byggentreprenører, utvide sitt markedsområde og få mange nye dyktige medarbeidere. Med oppkjøpet av Kruse Smith vil Backe ha et volum i størrelsesorden 7-8 milliarder, og en organisasjon på totalt 1 330 ansatte.

Kruse Smith Entreprenør er en stor og anerkjent aktør med hovedsete i Kristiansand. Backes konsernsjef Eirik Gjelsvik, er fornøyd med avtalen og mener oppkjøpet vil komplementere og styrke Backe på viktige områder.

Sterkere markedsposisjon

- Oppkjøpet er viktig for realiseringen av Backes vekstambisjoner og vil tilføre Backe markedsområder som dekker hele det sørlige Norge. Kruse Smith Entreprenør har en sterk markedsposisjon på Sørlandet og i Rogaland. Backe har frem til nå ikke hatt virksomhet på Sørlandet. Kruse Smith Entreprenør har også en meget sterk posisjon i Rogaland og sammen med vårt selskap i Rogaland vil dette gi oss en betydelig bedre posisjon til videre utvikling. Kruse Smith Entreprenør er, som Backe, et familieeid selskap med lange tradisjoner og med sammenfallende verdier. Vi har stor respekt for det Kruse Smith Entreprenør har bygget opp, og vi i Backe skal skape et godt hjem for Kruse Smith Entreprenør både når det gjelder ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere, forteller konsernsjef Eirik Gjelsvik.

Sammenfallende mål og ambisjoner

- Kruse Smith Entreprenør er en ledende aktør med høy fagkompetanse innenfor prosjektutvikling og -gjennomføring, og med en stor andel egne fagarbeidere. De er dyktige innen samspillsentrepriser og var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Dette er sammenfallende med våre mål og ambisjoner. Vi skal bruke den kompetansen vi har til å utvikle Kruse Smith Entreprenør videre i sine geografiske områder, forteller Asle Randen, administrerende direktør i Backe Entreprenør AS.

Også hos Kruse Smith AS er man godt fornøyd med avtalen, og er trygge på at selskapet vil utvikle seg positivt som en del av Backe.

- Avtalen med Backe er en god avtale, både for oss som eiere og for Kruse Smith Entreprenør som selskap. Vi kjenner Backe godt, og vi opplever å finne de samme grunnverdiene og mye av den samme kulturen som vi har klart å skape i Kruse Smith gjennom snart 90 år. For oss som eiere er det betryggende, forteller Tomas Leire på vegne av eierne i Kruse Smith AS.

Kruse Smith har vært et familieeid selskap siden oppstart i 1935. Familien har siden starten vært sterkt involvert i selskapet, både gjennom drift og i styrerommet. Bakgrunnen for salget, er at neste generasjons eiere har valgt å etablere egne karrierer utenfor entreprenørselskapet.

- Det krever mye å eie og videreutvikle et selskap som Kruse Smith Entreprenør. Vi er stolte over hva vi gjennom årene har skapt i Kruse Smith, men vi må også ha forståelse for at våre barn velger å gå andre veier. I lys av det er det en helt riktig beslutning for oss å finne en ny og solid eier for Kruse Smith Entreprenør, sier Tomas Leire.  

Stor tilfredshet med Backe som eier

Også hos den administrative ledelsen i Kruse Smith Entreprenør er det stor tilfredshet med beslutningen om salg, og en fremtid med Backe som eier:

- Backe er et flott selskap, og jeg er trygg på at både kunder, leverandører og ansatte vil bli ivaretatt på beste måte. Jeg har store forventinger til at vi vil oppleve gode synergier sammen med ny eier, både innenfor prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, forteller konsernsjef i Kruse Smith, Jon Syrtveit. Han fortsetter:

- Begge parter er svært oppmerksom på at Kruse Smith Entreprenørs kunder og samarbeidspartnere også skal oppleve dette positivt.

Kjøpet er betinget av at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Myndighetsgodkjenning og påfølgende gjennomføring av oppkjøpet forventes i første kvartal 2023. Kjøpesummen vil ikke bli offentliggjort. 

foto-backe-ks-syrveit-gjelsvik-randen.jpg

Kruse Smith/Backe: Fra venstre: Jon Syrtveit (konsernsjef Kruse Smith), Eirik Gjelsvik (konsernsjef Backe), Asle Randen (administrerende direktør Backe Entreprenør AS)