Forretningsområder

Vi tar prosjektet fra A til Å

I Backe har vi flere kriterier vi jobber og strever etter for å kunne levere kvalitetsbygg. At vi har kompetanse innen alle delene av byggenæringen gir oss stor trygghet på at vi kan gjennomføre alle typer oppdrag. Vi er med hele veien, fra tomtekjøp, gjennom hele byggeprosessen og frem til overlevering til kunden. 

Prosjektutvikling

Backe Prosjekt er et heleid datterselskap i Backe som driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg.

I Backe Prosjekt driver vi utvikling alene eller i samarbeid med andre partnere, grunneiere og investorer. Ulike samarbeidsformer gir mulighet for deling av kompetanse, ressurser og risiko i gjennom alle prosjektenes faser. Vi arbeider for å bli et av de ledende miljøer innen prosjektutvikling av boliger og næringseiendom i Sør-Norge.

Vi har solid erfaring innen både prosjektutvikling og -ledelse. Vi benytter anerkjente arkitekter og ledende tekniske rådgivere, og henter ofte inn produksjonskompetanse og kapasitet fra entreprenørselskapene i Backe. Vi har også gode erfaringer med å arbeide med andre entreprenører.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid med lokale myndigheter og andre interessenter for å sikre effektive prosesser fra regulering til overlevering. Vi prioriterer kvalitet og profesjonalitet i alle deler av vårt arbeid. 

Entreprenør

Backes entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør AS, som omfatter 10 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under
eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv.

Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til Backe gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet.  Vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten.

Eiendomsforvaltning

Backe Eiendom Invest sørger for at de eiendommene som Backe til enhver tid eier, forvaltes på best mulig måte.

Selskapets eiendomsportefølje består av boliger, fritidseiendommer, næringslokaler og offentlige bygg som eies og forvaltes gjennom offentlig-privat samarbeid, OPS. Vi har de siste årene posisjonert oss som en av landets fremste aktører innen OPS. Som samarbeidspartner til det offentlige i bygging av skoler, sykehjem og andre offentlige bygg kan Backe se utvikling, bygging og forvaltning av byggene under ett. Slik sikres rasjonelle løsninger, kvalitet, hurtighet i byggeprosessen og reduserte livsløpskostnader. Backe Eiendom Invest finansierer byggene og leier dem ut til det offentlige, som benytter dem til sine formål. 

Ta kontakt med oss

Har du et spennende prosjekt vil vi gjerne høre fra deg. Finn ønsket selskap og kontaktperson. 
 

 

post.ba@backe.no
23 39 23 00

Referanseprosjekter Vis alle prosjekter

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

IKEA Forus

Solatoppen

Sentrumsgården

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

NAWSARH Rygge

Hasle Trafo

Dikeveien 45

Haugeåsen Skole

Fredrikstadmarka Barnehage

Dynatec SMV

Frevar Høydebasseng

Bohus

Nygård Handelshus

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Nexans Kortbølgen

Kranen Sameie

Klæbu HVS

Øvre Nyhavna

Herman Krags veg

Flesberg Skole

Nittedal Ungdomsskole

Hakadal skole og idrett

Våk Skole

Nygaard Brygge

Hangursvegen Terrasse

Kulås Terrasse

Nordre Fokserød

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Nydalsveien 33

Kontorer for Kjell Foss

Follo trafo

Tasta Skatepark

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Åneby barnehage

Rulleskianlegg i Melshei

Nes Svømmehall

Mysen Tannklinikk

Voss Parkeringshus

Jaktlia

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Grandahl Bil

Ramstad skole

Askim Tannklinikk

Østerhaug Omsorgsboliger

Østsiden Sykehjem

Helsehuset 2

Borg Havn, Batteriretur

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Sirkel Materialgjenvinning