Forretningsområder

Vi tar prosjektet fra A til Å

I Backe har vi flere kriterier vi jobber og strever etter for å kunne levere kvalitetsbygg. At vi har kompetanse innen alle delene av byggenæringen gir oss stor trygghet på at vi kan gjennomføre alle typer oppdrag. Vi er med hele veien, fra tomtekjøp, gjennom hele byggeprosessen og frem til overlevering til kunden. 

Prosjektutvikling

Backe Prosjekt er et heleid datterselskap i Backe som driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg.

I Backe Prosjekt driver vi utvikling alene eller i samarbeid med andre partnere, grunneiere og investorer. Ulike samarbeidsformer gir mulighet for deling av kompetanse, ressurser og risiko i gjennom alle prosjektenes faser. Vi arbeider for å bli et av de ledende miljøer innen prosjektutvikling av boliger og næringseiendom i Sør-Norge.

Vi har solid erfaring innen både prosjektutvikling og -ledelse. Vi benytter anerkjente arkitekter og ledende tekniske rådgivere, og henter ofte inn produksjonskompetanse og kapasitet fra entreprenørselskapene i Backe. Vi har også gode erfaringer med å arbeide med andre entreprenører.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid med lokale myndigheter og andre interessenter for å sikre effektive prosesser fra regulering til overlevering. Vi prioriterer kvalitet og profesjonalitet i alle deler av vårt arbeid. 

Entreprenør

Backes entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør AS, som omfatter 10 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under
eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv.

Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til Backe gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet.  Vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten.

Maskinutleie

BAS Maskinutleie leier ut maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. Vi har et bredt utvalg av maskiner og utstyr fra kjente leverandører.

BAS Maskinutleie ønsker å bli gjenkjent som et selskap med god service og flinke fagfolk. Vi har høy gjennomføringsevne, konkurransedyktige priser, og vi vedlikeholder og reparerer eget utstyr. BAS Maskinutleie er eid av AS Backe og Kruse Smith Entreprenør AS, og har i dag 126 ansatte fordelt på elleve avdelinger som samarbeider tett.

 Vi er også gode på kurs, og har ett bredt spekter av kurs knyttet til trygg bruk av byggmaskiner, personløftere, byggvarme og fallsikringsutstyr.Du finner utfyllende informasjon og kursbeskrivelser under kurs.

Eiendomsforvaltning

Backe Eiendom Invest sørger for at de eiendommene som Backe til enhver tid eier, forvaltes på best mulig måte.

Selskapets eiendomsportefølje består av boliger, fritidseiendommer, næringslokaler og offentlige bygg som eies og forvaltes gjennom offentlig-privat samarbeid, OPS. Vi har de siste årene posisjonert oss som en av landets fremste aktører innen OPS. Som samarbeidspartner til det offentlige i bygging av skoler, sykehjem og andre offentlige bygg kan Backe se utvikling, bygging og forvaltning av byggene under ett. Slik sikres rasjonelle løsninger, kvalitet, hurtighet i byggeprosessen og reduserte livsløpskostnader. Backe Eiendom Invest finansierer byggene og leier dem ut til det offentlige, som benytter dem til sine formål. 

Ta kontakt med oss

Har du et spennende prosjekt vil vi gjerne høre fra deg. Finn ønsket selskap og kontaktperson. 
 

 

post.ba@backe.no
23 39 23 00