Våre etiske retningslinjer 


Faglig dyktighet, ærlighet og pålitelighet har gjennom generasjoner vært
Backes grunnverdier. Vi ønsker at verdiene våre skal være fremtidsrettet
og reflektere at vi er bærekraftige, innovative, nysgjerrige og verdiskapende. Vi har nå valgt å bytte ut den ene verdien vår som i større grad reflekterer ny strategi og hva vi ønsker å være for tiden fremover. Vi setter oss høye mål og jobber hardt for å nå dem. Vi arbeider med kontinuerlig forbedring og har store ambisjoner for fremtiden. Vår nye verdi er “Ambisiøs”.
 

FAGLIG DYKTIG 

Vår dyktighet i alt vi gjør er fundamentet for hele vår virksomhet og vår fremtid.

 • Vi leverer kvalitet, til den pris og tid som er avtalt. 
 • Vi velger bærekraftige løsninger slik at våre kunder og samarbeidspartnere ser på Backe som den foretrukne samarbeidspartner for mulige fremtidige oppdrag.
 • Vi er løsningsorienterte i samspill med kunder og samarbeidspartnere.
 • Vi satser på kontinuerlig utvikling av kompetansen til våre ansatte.

ÆRLIG

Å være ærlig innebærer å si hva vi mener, gjøre det vi sier og å si fra dersom noe føles galt. Vi er til å stole på.

 • Vi er ærlige og lojale. Ovenfor Backe, våre kolleger, kunder og samarbeidspartnere.
 • Gjennom vår ærlighet skaper vi trygghet og forutsigbarhet.
 • Vi sier fra ved avvik og kritikkverdige forhold.
 • Backe har varslingsrutiner og vi verner om de som sier ifra.
 • Vi vil gjennom vår ærlighet og væremåte utvikle og utfordre våre samarbeidspartnere og kunder.

AMBISIØS

Vi er ambisiøse. Vi setter oss høye mål og jobber hardt for å nå dem. Vi arbeider med kontinuerlig forbedring og har store ambisjoner for fremtiden.

 • Våre ansatte utfordrer og utvikler Backe, og vi har store ambisjoner for både Backe og bransjen vår.
 • Vi tenker nytt, er nysgjerrige, og ønsker å ta i bruk nye metoder og teknologi.
 • Vi er fremtidsrettet i våre handlinger og valg.
 • Vi skal være balanserte og bidra til et bedre samfunn med bærekraftige prosjekter.
 • I Backe utvikler vi vår kompetanse og stimulerer til karriereutvikling.