Sommerjobb med støp

Maren Grande som er student ved NTNU i Trondheim har jobbet flere år som sommerstudent i Backe. I år var hun en del av betonglaget til Backe Trondheim og vi har tatt en prat med Maren for å høre mer om hvordan det har vært å jobbe som sommerstudent hos oss.

Maren Grande stortrivdes ute i betongen som sommerstudent for Backe Trondheim.

Foto:

Backe

Maren Grande hadde sommerjobb hos Backe både sommeren 2019 og 2020, og trivdes veldig godt begge årene. Da hun fikk tilbud om å jobbe i Backe sommeren 2021 var det en selvfølge for henne å takke ja.

- Det første året jeg hadde sommerjobb i Backe ble jeg inkludert i kalkulasjonsavdelingen i Trondheim. Der fikk jeg være med å kalkulere anbud for kommende prosjekter i Trondheimsområdet. Jeg jobbet med å anslå priser for ulike bygningselementer i et anbud, sende ut forespørsler til ulike leverandører og diskutere gjennomførbare løsninger, forteller Maren. 

Maren forteller videre at sommeren 2020 jobbet hun som prosjektingeniør på Klæbu Helse- og velferdssenter. Hun skrev bachelor om prosjektet og jobbet der frem til mai 2021. Sommeren 2020 hadde hun oppgaver som oppfølging av økonomi, skrive referater, holde oppstartsmøter og gå vernerunder osv. Hun var også være med på gjennomganger med leverandører og assisterte både prosjektleder og anleggsleder.

Siden den første sommeren har jeg også fått vært med på en del sosialt utenom arbeidstid, særlig med damene i Backe. Det har vært helt supert for å bli bedre kjent med ansatte i Backe Trondheim.

Støp og beregninger  

Sommeren 2021 jobbet Maren som betongarbeider på NTNU og Sit-Helgasetr med betongavdelingen i 12 uker. Som en del av betonglaget i Trondheim var hun ute på byggeplass nesten hele sommeren, i tillegg til noen administrative oppgaver.

- Arbeidsdagen startet som regel litt før sju, med en gjennomgang av dagens plan. Dersom det skulle støpes i løpet av uka, måtte betongmengde beregnes og bestilles. Ellers varierte innholdet i arbeidsdagen veldig fra dag til dag og uke til uke. Jeg fikk være med på alle prosessene i en støp. Fra binding av armering, til forskaling, samt selve støpen og riving av forskalingen. Innimellom var det også behov for bistand administrativt. Det kunne være vernerunder, skrive referater eller bestilling av varer. Arbeidsdagen var som regel over litt etter 15, forteller Maren.

Ikke alltid en fasit

Maren gjorde seg flere erfaringer etter å ha jobbet sammen med betonglaget som sommerstudent på NTNU og Sit – Helgasetr. Sammenlignet med skolebenken var det mye mer praktisk arbeid i sommerjobben.

- Jeg fikk brukt mye av det jeg har lært på skolen, ute på prosjektet. Jeg ser enda mer nytten av å lære, og det å kunne teorien som ligger bak praksisen etter endt sommerjobb. Den største forskjellen fra skolebenken er nok at det ikke alltid finnes en fasit med to streker under svaret, forteller Maren.

Hva er spennende med å være sommerstudent i Backe?

- Det som er så spennende er nye oppgaver og utfordringer hver dag. Det er veldig lærerikt, og ingen dager er like. Som sommerstudent har jeg fått prøvd meg på mange ulike områder og flere ulike prosjekter, både inne og ute. Jeg trives enormt godt i Backe og har fått blitt kjent med fantastisk flinke folk. Jeg har blitt veldig godt mottatt og er veldig glad for at betonglaget tok meg så godt imot i sommer. Det setter jeg stor pris på, sier Maren.

Jeg opplever at jeg har blitt enormt godt tatt imot. Det er stor forståelse for at en student ikke kan alt allerede første dagen på sommerjobben. Jeg opplever at det er stor takhøyde i firmaet, og det er ikke noe problem å spørre om hjelp dersom det er noe man ikke forstår.

Hva ønsker du å gjøre videre?  

- Planen fremover nå er å skrive masteroppgave etter jul. Den kommer jeg til å skrive i samarbeid med Backe Trondheim, slik jeg gjorde på bacheloren. Jeg har allerede fått arbeidskontrakt i Backe med oppstart sommeren 2022, og gleder meg veldig til å starte arbeidslivet i et firma jeg vet jeg trives godt i, sier Maren. 

Maren har også noen råd for de som søker seg sommerjobb. 

- Se mulighetene. Det er ikke nødvendigvis slik at den første sommerjobben man søker på er drømmejobben, men mulighetene åpner seg fort dersom man tør å prøve, avslutter Maren. 

 

Visste du at?

Ingeniør Gunnar M. Backes studiestipend deles ut hvert år til kandidater som utviser stor interesse for entreprenørfaget. Alle kandidatene som vurderes for stipendet skal ha hatt sommerjobb eller være i gang med prosjekt- eller diplomoppgave i et av Backes selskaper.