Backes bærekraftsrapport for 2023

Her kan du lese vår bærekraftsrapport for 2023. Den forteller hva Backe som konsern oppnådde i 2023 innenfor områder som økonomi, HMS, klima og miljø, og som arbeidsgiver.

I Backe gjør vi konkrete miljøvalg som reduserer vårt fotavtrykk og vi bidrar til å flytte både Backe og næringen mot en mer sirkulær fremtid. Hva vi konkret jobber med, finner du mer om i rapporten. God lesing.