Backademiet – kompetanseutvikling for ansatte i Backe

Kompetanse er et stort satsingsområde i Backe og menneskene er vår viktigste ressurs. Derfor har vi vårt eget Backademi som bidrar til økt kompetanse og faglig utvikling. Sammen skaper vi god læring gjennom relevante og nyttige kurs med høy kvalitet. Våre kurs og samlinger arrangeres både sentralt på vårt hovedkontor på Lysaker og lokalt hos våre selskaper. 

Kontaktperson


Anita Linde
Leder kompetanseutvikling

anita.linde@backe.no
+47 97 77 88 70