Omsetningsrekord og betydelig resultatforbedring

2019 ble et svært positivt år for oss. Vi hadde omsetningsvekst og omsetningsrekord, samtidig som vi oppnådde betydelig resultatforbedring. Vi ønsket å strekke oss enda lenger, men vi er på rett vei. Selskapene jobbet godt på flere områder med meget høy medarbeidertrivsel og den laveste skadestatistikken så langt. For syvende gang ble Backe Prosjekt kåret til den boligleverandøren med de flest tilfredse boligkundene i Norge (Prognosesenteret). Vi fortsatte arbeidet vårt med digitalisering av prosessene våre med forskningsbasert tilnærming støttet av Forskningsrådet. At vi i fjor fikk besøk av et av de større entreprenørselskapene i Japan for å vise hvordan vi bruker digitale verktøy på byggeplass viser at vi gjør noe riktig. I 2019 ble kjønnsbalanse og mangfold satt på agendaen i byggenæringen etter mange år med holdnings- og rekrutteringsutfordringer. Vi var engasjert i arbeidet med å starte å løfte bransjen og besluttet i fjor å jobbe strategisk for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i selskapet. Med høy ordrereserve gikk vi inn i 2020 med gode utsikter og forventninger, men med  koronasituasjonen er det vanskelig å forutsi hvordan virksomheten blir påvirket av dette.

 

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

I 2019 ferdigstilte vi totalt 44 boliger og igangsatte bygging av 122 boliger utviklet av Backe Prosjekt | Vi ferdigstilte 35 boliger på Nordviken bygget av Martin M. Bakken.

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2017
2018
2019

Nøkkeltall 2017

Omsetning

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

Lønnsomhet

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

Årsresultat

0

Årsresultatet i AS Backe ble 120,1 millioner kroner, mot 44,2 millioner kroner
i 2016. Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 115 millioner kroner
fra datterselskapene.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 829 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 870 året før. Ved utgangen av 2017 var 8,1 % av de ansatte
kvinner. Ved årsskiftet var 478 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 351 var funksjonærer.
Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2017. 

H-Verdi

0

BackeGruppen hadde fire skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2017. I 2016 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,9 mot fjorårets H-verdi på 3,5. Dette er den laveste registrerte H-verdien i BackeGruppen. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2018

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år 

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 45,7 millioner i 2018, mot 101,0 millioner i 2017.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 792 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 829 året før. Ved utgangen av 2018 var 9,2% av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 419 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 373 var funksjonærer. Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2018.  

H-VERDI

0

BackeGruppen hadde fem skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2018. I 2017 var det fire skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 4,0 mot fjorårets H-verdi på 2,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2019

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 125,7 millioner i 2019, mot 45,7  millioner i 2018.

ANTALL ANSATTE

0

Backe hadde totalt 759 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 792 året før. Ved årsskiftet var 336 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 387 var funksjonærer. Det var 36 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2019. Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde en skade blant egne ansatte som medførte fravær i 2019. I 2018 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,9 mot fjorårets H-verdi på 4,0. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.