Rekord i omsetning og resultat

2020 ble et spesielt år som følge av korona pandemien som endret arbeidssituasjonen vår. Vi hadde i 2020 få smittede på våre byggeplasser og klarte å opprettholde driften på alle våre byggeplasser. Til tross for den krevende situasjonen så medførte en god ordrereserve samt god risikostyring i våre prosjekter, at vi i 2020 oppnådde rekord i både omsetning og resultat.

Vi tok flere strategiske grep i 2020 og styrket vår posisjon på Vestlandet med både oppkjøp av Betonmast Bergen og etablering av eiendomsutviklingsselskapet BoNo Bolig. For åttende gang ble Backe Prosjekt kåret til den boligleverandøren med de flest tilfredse boligkundene i Norge (Prognosesenteret). Til sammen leverte vi over 50 byggeprosjekter på landsbasis i fjor og selskapene jobbet godt med både kvalitet og HMS, og ikke minst smittevern på alle våre byggeplasser.

Nå rigger vi oss for fremtidens Backe med stor satsning på bærekraft, digitalisering og kompetanse- og lederutvikling.  I 2021 feirer Backe 75 år og vi ser frem til en bedre situasjon i samfunnet så vi kanskje kan samles igjen og feire vårt 75 års jubileum med alle våre ansatte.

 

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

I 2020 ferdigstilte vi totalt 83 boliger og igangsatte bygging av 196 boliger utviklet av Backe Prosjekt.

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2017
2018
2019
2020

Nøkkeltall 2017

Omsetning

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

Lønnsomhet

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

Årsresultat

0

Årsresultatet i AS Backe ble 120,1 millioner kroner, mot 44,2 millioner kroner
i 2016. Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 115 millioner kroner
fra datterselskapene.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 829 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 870 året før. Ved utgangen av 2017 var 8,1 % av de ansatte
kvinner. Ved årsskiftet var 478 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 351 var funksjonærer.
Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2017. 

H-Verdi

0

BackeGruppen hadde fire skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2017. I 2016 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,9 mot fjorårets H-verdi på 3,5. Dette er den laveste registrerte H-verdien i BackeGruppen. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2018

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år 

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 45,7 millioner i 2018, mot 101,0 millioner i 2017.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 792 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 829 året før. Ved utgangen av 2018 var 9,2% av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 419 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 373 var funksjonærer. Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2018.  

H-VERDI

0

BackeGruppen hadde fem skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2018. I 2017 var det fire skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 4,0 mot fjorårets H-verdi på 2,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2019

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 125,7 millioner i 2019, mot 45,7  millioner i 2018.

ANTALL ANSATTE

0

Backe hadde totalt 759 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 792 året før. Ved årsskiftet var 336 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 387 var funksjonærer. Det var 36 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2019. Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde en skade blant egne ansatte som medførte fravær i 2019. I 2018 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,9 mot fjorårets H-verdi på 4,0. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. 

Nøkkeltall 2020

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2020 var på 188,8 millioner kroner som er en økning sammenlignet med resultatet fra 2019 på 125,8 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet hadde totalt 784 ansatte ved årsskiftet som er 25 flere enn ved foregående årsskifte. Ved utgangen av 2020 var 11,2 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 378 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 406 var funksjonærer. Det var 38 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2020.
Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde 3 skader blant ansatte som medførte fravær i 2020. I 2019 var det 1 skade med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,3 mot fjorårets
H-verdi på 0,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.