Vilkår for bruk

Velkommen til Backes nettsted. Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig.

Vilkårene inneholder informasjon om hvordan du kan bruke innholdet på nettstedet, hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke informasjonskapsler som brukes på nettstedet. «Backe», «oss» eller «vi» henviser til AS Backe (som leverer dette nettstedet) eller andre bedrifter i Backe. Backes nettsted, og disse vilkårene, er utarbeidet i samsvar med norsk lov.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Informasjon om opphavsrett og varemerker

Alle rettigheter til innholdet på nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logoer, bilder, filmklipp, lydfiler og programmer, tilhører Backe eller tredjepart og er underlagt norsk og internasjonal lov om opphavsrett. Med enerett.

Innholdet på nettstedet leveres som en tjeneste og skal kun brukes i samsvar med vilkårene nedenfor. Når du laster ned materiale fra nettstedet, godtar du vilkårene.

Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet fra nettstedet kan utgjøre brudd på opphavsrett eller andre norske eller internasjonale lover og kan føre til rettslige skritt.

Bruk av Backes varemerker

Backes varemerker og merkevarer skal kun brukes i samsvar med disse vilkårene eller som følge av skriftlig godkjenning fra Backe. Bruk av Backes varemerker i forbindelse med reklame og markedsføring av Backes produkter og tjenester krever skriftlig godkjenning.

Bruk av nettstedets innhold

Nettstedet og innholdet skal ikke endres, overføres, reproduseres, publiseres, lisensieres, overføres, selges eller brukes til andre kommersielle formål uten skriftlig godkjenning fra Backe.

I forbindelse med at du gjør deg kjent med innholdet på nettstedet, lar Backe deg lage midlertidige kopier av innholdet der det er nødvendig. Du kan også skrive ut som mye av innholdet fra nettstedet som du trenger for personlig bruk, forutsatt at du lenker til nettstedet. All annen bruk av informasjon fra nettstedet er forbudt.

Når du tar kopier av informasjonen på nettstedet, skal du ikke endre informasjonen, slette informasjon om opphavsrett eller slette Backes navn.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på nettstedet er generell og skal ikke brukes som eneste beslutningsgrunnlag i viktige saker. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men det finnes alltid en risiko for at for eksempel skrivefeil, ekstern påvirkning og tekniske problemer fører til villedende informasjon. Det betyr at Backe ikke kan garantere at informasjonen alltid er korrekt, fullstendig og oppdatert, og Backe kan heller ikke holdes ansvarlig for dette.

Hvis Backe lenker til eksterne nettsteder, er lenkene kun ment for å hjelpe brukeren. Backe kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

Materiale fra brukere

Alt materiale og kommunikasjon som overføres til, eller som legges ut på nettstedet i forbindelse med at du bruker funksjoner på nettstedet, anses som ikke-konfidensielt. Backe har rett til å bruke slikt materiale til både kommersielle og ikke-kommersielle formål.

Når du bruker nettstedet, skal du ikke overføre materiale eller informasjon som er ulovlig, som kan oppfattes som støtende, som inneholder markedsføring eller som på andre måter kan bli oppfattet som upassende. Slikt innhold fjernes fra nettstedet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenester som du har brukt på nettstedet.

Hvis materiale og kommunikasjon som sendes til oss via nettstedet, inneholder personopplysninger, gjelder informasjonen i avsnittet Behandling av personopplysninger.

Diverse

Backe kan når som helst endre disse vilkårene, velge å vise eller fjerne innlegg og innhold på nettstedet eller å legge ned nettstedet. Hvis vilkårene endres, legges det ut en ny versjon på nettstedet. Du bør derfor holde deg oppdatert på dette.

Behandling av personopplysninger

Innledning

Personvern er viktig for oss, og vi arbeider alltid for å sikre god beskyttelse ved all behandling av personopplysninger. I EU/EØS gjelder personvernforordningen fra mai 2018 [1].

I samsvar med gjeldende personopplysningslov har AS Backe eller bedriften som er oppgitt som behandlingsansvarlig, ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet nedenfor. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte Backe, som beskrevet nedenfor.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Begrepet «personopplysninger» brukes om informasjon som kan henvise til deg som enkeltperson, enten direkte eller indirekte. Eksempler på slike opplysninger er navn, bilde, personnummer, kontaktinformasjon, deltakelse i konkurranser, valg, adferd eller IP-adresser. Behandling av personopplysninger henviser til alle handlinger hvor vi, eller tredjepart som arbeider på vegne av oss, bruker personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring.

Personopplysninger skal kun behandles i forbindelse med konkrete og eksplisitt angitte formål. De kan ikke behandles for andre formål enn de ble samlet inn for.

I Backe behandler vi personopplysninger som du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og avtaler fra/med deg, samt for å gi deg informasjon og levere tjenester som følge av slike henvendelser og avtaler.

Personopplysninger behandles også i forbindelse med statistikk, slik at vi skal kunne finne ut hvordan brukere bruker nettstedet og analysere søkeadferd, samt for å kunne vise innhold som er tilpasset deg. Slike opplysninger behandles kun i aggregert form eller i en slik form at du ikke kan identifiseres. Opplysningene behandles også indirekte i forbindelse med utvikling, testing og administrasjon av IT-systemene som driver nettstedet vårt.

Når du bruker funksjoner på nettstedet som lar deg legge inn informasjon eller annet materiale, kan slik informasjon også inneholde personopplysninger.

Juridisk grunnlag for behandling og lagringsperiode

Backe behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, samt når vi har andre legitime interesser for å behandle dem, for eksempel når vi markedsfører oss til de som bruker nettstedet vårt eller i forbindelse med videreutvikling av nettstedet eller produktene og tjenestene våre. Hvis vi behandler personopplysningene dine for et formål som lovverket krever samtykke til, vil vi innhente samtykke fra deg før behandlingen påbegynnes.

Opplysningene som vi samler inn, som beskrevet tidligere, slettes når formålet for behandlingen er oppfylt.

Personvern

Backe beskytter personopplysningene dine med strenge sikkerhetstiltak, og vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endringer, formidling og ødeleggelse.

Begrensninger for utlevering av personopplysninger

Vi kan engasjere eksterne partnere til å utføre oppgaver på vegne av oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, administrering av pressemeldinger, dataanalyser og statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Bedrifter som behandler personopplysninger på vegne av oss, må alltid inngå en databehandleravtale med oss slik at vi kan sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet også hos partnerne våre.

Det er iverksatt konkrete sikkerhetstiltak for partnere utenfor EU/EØS, for eksempel i form av en avtale om dataoverføring, som inneholder de standardiserte klausulene for dataoverføring fra EU-kommisjonen. Disse er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.

Backe kan også utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel Politiet eller andre offentlige myndigheter, i forbindelse med etterforskning eller hvis vi på andre måter er pålagt å utlevere slike opplysninger på grunn av lovverk eller avgjørelser fra offentlige myndigheter. 

Backe utleverer aldri dine personopplysninger på andre måter enn som beskrevet i dette avsnittet.

Eksterne lenker

All informasjon vedrørende behandling av personopplysninger om deg, gjelder opplysninger hentet ved din bruk av Backe.no. Nettstedet kan av og til inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som ligger utenfor vår kontroll. Hvis du følger en lenke til et annet nettsted, oppfordrer vi deg til å lese gjennom det aktuelle nettstedets retningslinjer for behandling av personopplysninger, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler.

Dine rettigheter og klagerett

Ifølge personopplysningsloven har du alltid rett til å be om å få tilgang til personopplysningene som blir behandlet om deg. Du har rett til å be om retting, til å be om at Backe avslutter behandlingen og sletter personopplysningene dine, til å be om at behandlingen begrenses, til å benytte deg av din rett til dataportabilitet, til å trekke tilbake samtykke til en konkret behandling (der samtykke er innhentet), samt til å motsette deg behandling av personopplysninger. I slike tilfeller må du kontakte Backe. Du finner kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til å når som helst sende en klage til relevant kontrollorgan hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende personopplysningslov.

Kontaktinformasjon

AS Backe er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om, og kontaktinformasjon til personvernombud eller den som har ansvaret for personopplysninger i andre bedrifter i Backe, kan du kontakte oss per e-post eller post.

Data Protection Manager: Tom.Myhre(at)backe.no

Backe Entreprenør AS
Postboks 359
1326 Lysaker

Informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan unngå dem

Backes bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du bruker nettsteder eller andre nettbaserte tjenester. De brukes til å for eksempel tilgjengeliggjøre enkelte funksjoner, som navigasjon på nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din, la deg velge språk, samle inn statistikk om hvor mange som besøker nettstedet og hvordan nettstedet blir brukt. Disse opplysningene lar oss utvikle og optimalisere nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din, la deg velge språk, samle inn statistikk om hvor mange som besøker nettstedet og hvordan nettstedet blir brukt. Disse opplysningene lar oss utvikle og optimalisere nettstedet.

Av og til brukes informasjonskapsler til å samle inn opplysninger som anses som personopplysninger, for eksempel IP-adresser og opplysninger som er koblet til IP-adressen, men de brukes ikke til å samle inn personopplysninger som kan identifisere deg som person. Formålet er å skape mer personlig og relevant innhold for deg som besøkende.

Informasjonskapsler kan enten slettes automatisk når brukeren lukker nettleseren (såkalte «sesjonsavhengige informasjonskapsler) eller lagres på brukerens datamaskin til fremtidige besøk på nettstedet (såkalte «faste informasjonskapsler»). Faste informasjonskapsler slettes også automatisk etter en bestemt tidsperiode.

I listen nedenfor ser du hvilke typer informasjonskapsler Backe bruker på nettstedet, hvilken funksjon de har, formålet som opplysningene samles inn for, samt hvor lenge opplysningene blir lagret.

Navn: _ga
Lagringsperiode: 2 år
Type: Brukes av Google Analytics for å differensiere mellom unike brukere
Opplysninger: Inneholder ingen personopplysninger, brukes til å analysere bruksmønster og besøkstrafikk for å gi en bedre brukeropplevelse.

Navn: _gid
Lagringsperiode: 24 timer
Type: Brukes av Google Analytics for å differensiere mellom unike brukere
Opplysninger: Inneholder ingen personopplysninger, brukes til å analysere bruksmønster og besøkstrafikk for å gi en bedre brukeropplevelse.

Navn: _gat
Lagringsperiode: 1 minutt
Type: Brukes av Google Analytics for å begrense antall forespørsler mot sine tjenester
Opplysninger: Inneholder ingen personopplysninger. Inneholder et tidspunkt, slik at Google ikke sender flere forespørsler for enkelte tjenester mer enn 1 gang i minuttet.

Navn: BackeGDPRCookie
Lagringsperiode: 365 dager fra godkjenning i popup-vinduet. 
Type: Skjuler banneret som informerer om bruk av informasjonskapsler. Når du klikker på «OK» i banneret, lagres denne informasjonskapselen slik at banneret ikke vises neste gang du besøker nettsiden. 
Opplysninger: Inneholder ingen personopplysninger, og brukes ikke til å samle inn informasjon. En verdi som brukes til å bekrefte at bruk av informasjonskapsler har blitt godkjent. 

Navn: laravel_session
Lagringsperiode: 365 dager fra godkjenning i popup-vinduet. 
Type: Holder oversikt over hvilke forespørsler som er knyttet til en bestemt, unik besøkende. Opprettes alltid hvis informasjonskapsler ikke har blitt deaktivert i nettleseren, og er nødvendig for at nettstedet skal fungere.
Opplysninger: Inneholder ingen personopplysninger.

Informasjonskapsler fra tredjepart

Dette nettstedet bruker også enkelte informasjonskapsler fra tredjepart. Slike informasjonskapsler brukes primært til å forbedre brukeropplevelsen din, la deg velge språk, samle inn statistikk om hvor mange som besøker nettstedet, samt til å innhente opplysninger om hvordan nettstedet brukes, men i enkelte tilfeller kan også tredjepart bruke dem til sine egne formål. Se følgende lenker for mer informasjon om informasjonskapsler fra tredjepart som brukes på dette nettstedet og hvor lenge de lagres. 

Slik kan du unngå informasjonskapsler

Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan du velge å la nettleseren din automatisk avvise lagring av informasjonskapsler eller varsle deg hver gang et nettsted ber om å lagre en informasjonskapsel. Du kan også slette tidligere lagrede informasjonskapsler via nettleseren. 
Hvis nettleseren avviser informasjonskapsler, kan det føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Sosiale medier

Nettstedet inneholder av og til innhold og delingsverktøy fra sosiale medier. Det kan føre til at disse leverandørene bruker informasjonskapsler på Backes nettsted. Backe har ingen tilgang til, eller kontroll over verken disse informasjonskapslene eller opplysningene som de samler inn. Du bør kontrollere relevante tredjepartsnettsteder for mer informasjon om disse informasjonskapslene og hvordan du kan reservere deg mot dem.

 

 

[1] EUs forordning 2016/697 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger (personvernforordningen) som opphever direktiv 95/46/EF.