"Sammen med kunder og samarbeidspartnere vil vi utvikle fremtidens byggeprosjekter"

Administrerende Direktør Lars Backer

Dette er Backe Nordvest

Vi ligger i et spesielt interessant område av landet relatert til havbruksnæring og petroleumsvirksomhet

Vi har gjennom 60 år vært en ledende entreprenør på nordvest landet, og med idrettsbygg som en nisje over hele landet. Spesialiteten idrettsbygg fortsetter vi nå å utvikle gjennom vårt datterselskap Lønnheim Idrett.

Vi gjennomfører både totalentrepriser og beskrevne entrepriser. Egenproduksjon på betongarbeider og tømmer.

  • Best kompetanse fra ide til prosjekt i drift
  • Både lokal og nasjonal aktør
  • Store bygg på en flate
  • Ledende nasjonal nisjeentreprenør på Idrettsbygg

Ansatte 

0

Vi er 45 ansatte i Backe Nordvest, både funkjsonærer og håndverkere. Sammen er vi spesialister på idrettsbygg som bygger over hele landet. 

Idrettsbygg

0

Vi har bygget over 80 idrettsanlegg for klubber og idrettslag i hele Norge til bruk for all slags sport og idrett,

Kontakt oss

Postadresse

Postboks 6537, 7439 Trondheim